(فروش معکوس شمار(شمارنده) چراغ راهنمایی رانندگی خورشیدی(سولار) تک خانه دو خانه سه خانه و فروش چراغ های عابر پیاده و چراغ های فرماندهی دستگاه کنترل ترافیک(فرماندهی)

تابلو های ترافیکی / تابلوهای اسامی معابر
تابلو های اسامی معابر برای راهنمایی رانندگان و عابران جهت پیدا کردن مقصد بر روی دیوار ها نصب می شوند. استفاده از رنگ های متفاوت در ساخت تابلو های اسامی معابر با هدف خاصی صورت می گیرد؛ به این معنی که رنگ آبی برای نام معابر، رنگ سبز برای مکان هایی مثل مساجد و پارک ها ، نارنجی اماکن اموزشی  و رنگ قهوه ای برای اماکن عمومی  استفاده می شوند.

شرکت علایم گستر کاسپین تولید کننده انواع تابلو اسامی معابر  با مقاومت بالا در برابر عوامل جوی مثل باران ، تابش خورشید ،  وزش باد و ...  می باشد . 


شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا