شهر یک اثرهنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. (کریستوفر الکساندر)

تابلو های ترافیکی / تابلو های انتظامی و اخباری

علامت های اخطاری جهت آگاه کردن از خطر و یا وجود خطر های بعدی به کار می روند و علائم انتظامی وسیله ای جهت اعلام احکام مربوط به عبور و مرور می باشد . کلیه تابلو ها و علائم این شرکت به صورت فریم دار (پرسی) و ورقی تولید می شود و متناسب با سفارش به صورت گالوانیزه یا با رنگ الکترو استاتیک عرضه می گردد.

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا