(فروش معکوس شمار(شمارنده) چراغ راهنمایی رانندگی خورشیدی(سولار) تک خانه دو خانه سه خانه و فروش چراغ های عابر پیاده و چراغ های فرماندهی دستگاه کنترل ترافیک(فرماندهی)

تابلو های ترافیکی / تابلو های انتظامی و اخباری

علامت های اخطاری جهت آگاه کردن از خطر و یا وجود خطر های بعدی به کار می روند و علائم انتظامی وسیله ای جهت اعلام احکام مربوط به عبور و مرور می باشد . کلیه تابلو ها و علائم این شرکت به صورت فریم دار (پرسی) و ورقی تولید می شود و متناسب با سفارش به صورت گالوانیزه یا با رنگ الکترو استاتیک عرضه می گردد.

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا