شهر یک اثرهنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. (کریستوفر الکساندر)

تابلو های ترافیکی / تابلو ها راهنمای مسیر

تابلو های اطلاعاتی به استفاده کنندگان اطلاعات مورد نیاز را می دهد و یافتن راه برای رسیدن به مقصد را برایشان میسر می سازد این تابلو ها با توجه به نیاز مشتری به صورت مسطح و یا ریلی مطابق با استاندارد و کیفیت لازم در شرکت علایم گستر کاسپین تولید می شوند .

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا