(فروش معکوس شمار(شمارنده) چراغ راهنمایی رانندگی خورشیدی(سولار) تک خانه دو خانه سه خانه و فروش چراغ های عابر پیاده و چراغ های فرماندهی دستگاه کنترل ترافیک(فرماندهی)

مبلمان شهری / نیمکت

 در طراحی نیمکت ها علاوه بر زیبایی و سازگاری با فرهنگ محیطی که نیمکت در آن قرار می گیرد بایستی المان ها و فاکتورهای دیگری را نیز مدنظر قرار داد این فاکتورها عبارتند از: ارتفاع نشیمنگاه ، عمق نشیمنگاه ، پهنای نشیمنگاه ، ارتفاع تکیه گاه ( پشتی) ، زاویه تکیه گاه (پشتی) ، زاویه سطح نشیمنگاه (شیب نشیمنگاه) ، تکیه گاه ساعد و فضای پاها.

شرکت علایم گستر کاسپین تولیدکننده انواع نیمکت های پارکی در مدل های گوناگون با کیفیت بالا و قیمت مناسب می باشد .

                               

                                                                                                                                         

                                             

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا