شهر یک اثرهنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. (کریستوفر الکساندر)

پایه تابلو ، پایه چراغ و سازه های فلزی / پل های عابر پیاده

شرکت علایم گستر کاسپین تولید کننده انواع سازه های فلزی از قبیل پل های عابر پیاده ، سازه های تابلو های vms و راهنمای مسیر ، پایه چراغ ، پایه تابلو و انواع موانع و جداکننده های فلزی آماده ارائه خدمات به شرکت ها و ارگان های دولتی می باشد.

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا