شهر یک اثرهنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. (کریستوفر الکساندر)

چراغ راهنمایی و تجهیزات کنترل وترافیک / تابلو فرمان چهار راه

شرکت علایم گستر کاسپین تولید کننده انواع تابلوهای فرمان چهارراه می باشد . 
برخی از ویژگی های این تابلو عبارتند از:
_ نرم افراز ساده و کارا 
_دارای چهار زمان مختلف که در صورت نیاز می توان تا سه زمان را غیر فعال نمود. 
_دارای حافظه  جهت زمانبندی و کنترل ترافیک در طول ایام هفته 
_تعیین پنج بازه زمانی مختلف جهت کنترل کامل ترافیک در طول روز
_ماژولار بودن ساب های خروجی جهت تعمیر تابلو  
_  استفاده از LCDدائم جهت نمایش وضعیت تابلو حتی در زمان قطع برق تا یک ماه

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا