(فروش معکوس شمار(شمارنده) چراغ راهنمایی رانندگی خورشیدی(سولار) تک خانه دو خانه سه خانه و فروش چراغ های عابر پیاده و چراغ های فرماندهی دستگاه کنترل ترافیک(فرماندهی)

نظر به اهمیت ویژه روشنائی در شهر ها ، جاده ها ، اماکن عمومی ، پارکها ، تابلوهای تبلیغاتی و….. همواره کنترل و نگه داری سیستم روشنایی از مسائل مهم در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل جاده ای بوده ، به گونه ای که خرابی و از کار افتادن سیستم روشنائی گاها حتی برای زمان کوتاه باعث بوجود آمدن اخلال در عملکرد و یا کنترل مکان مورد نظر می شود . با توجه به اهمیت این موضوع کنترل و نظارت دائم بر سیستم های روشنائی بسیار مهم بوده که با توجه به تعداد زیاد و پراکندگی این سیستم ها نظارت کامل با تکیه بر نیروی انسان کاری بسیار دشوار ، پر خطا ، زمانگیر و هزینه بر خواهد بود .
نظر به اهمیت ویژه روشنائی در شهر ها ، جاده ها ، اماکن عمومی ، پارکها ، تابلوهای تبلیغاتی و….. همواره کنترل و نگه داری سیستم روشنایی از مسائل مهم در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل جاده ای بوده ، به گونه ای که خرابی و از کار افتادن سیستم روشنائی گاها حتی برای زمان کوتاه باعث بوجود آمدن اخلال در عملکرد و یا کنترل مکان مورد نظر می شود . با توجه به اهمیت این موضوع کنترل و نظارت دائم بر سیستم های روشنائی بسیار مهم بوده که با توجه به تعداد زیاد و پراکندگی این سیستم ها نظارت کامل با تکیه بر نیروی انسان کاری بسیار دشوار ، پر خطا ، زمانگیر و هزینه بر خواهد بود .
قابل ارائه در دو مدل سولار وبرقی
استفاده از LED های Super Hight Bright
استفاده از شارژر کنترلر هوشمند
زمان عملکرد پس از شارژ کامل باطری 90 ساعت
قابل عرضه با LED های رنگی مختلف
استفاده از شبرنگ رده مهندسی یا لانه زنبوری
نظر به اهمیت ویژه روشنائی در شهر ها ، جاده ها ، اماکن عمومی ، پارکها ، تابلوهای تبلیغاتی و….. همواره کنترل و نگه داری سیستم روشنایی از مسائل مهم در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل جاده ای بوده ، به گونه ای که خرابی و از کار افتادن سیستم روشنائی گاها حتی برای زمان کوتاه باعث بوجود آمدن اخلال در عملکرد و یا کنترل مکان مورد نظر می شود . با توجه به اهمیت این موضوع کنترل و نظارت دائم بر سیستم های روشنائی بسیار مهم بوده که با توجه به تعداد زیاد و پراکندگی این سیستم ها نظارت کامل با تکیه بر نیروی انسان کاری بسیار دشوار ، پر خطا ، زمانگیر و هزینه بر خواهد بود .

شرکت علایم گسترکاسپین تولید کننده انواع تابلو های ترافیکی ؛مبلمان شهری ؛علایم و تجهیزات الکترونیکی با استانداردهای مورد تایید اروپا